ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 1/2564

>> เข้าสู่ระบบ <<เพื่อดูข้อมูลรายวิชาต่างๆ ตามที่ลงทะเบียนไว้ 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับเลือก คำอธิบายระบบรหัสวิชา แผนการศึกษา GENxxx หมวด LNG Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553...

Student

ประกาศเรื่องการจัดการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 1/2564 (ห้องเรียน/เรียนคาบแรกที่ไหน อย่างไร) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน (GEN) โครงสร้างหลักสูตร การยื่นคำร้อง เมื่อนักศึกษาเรียน...

FAQ

FAQ คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนวิชา GENxxx *หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ลง GENxxx เป็นวิชาช่วย / วิชาเลือกเสรี (XXXxxx) ได้หรือไม่ สามารถลงได้...

G E N - H A C K A T H O N

ออกแบบชีวิต ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง

เร็วๆ นี้