ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education
jQuery UI Tabs - Default functionality
>> ตารางเรียนร่วม 2/2557 (** วันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง **)

>>ประกาศเรื่องการลงทะเบียนวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษา 2/2557

>>ตารางสอนรายวิชาบังคับเลือก ภาคการศึกษา 2/2557(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

>>ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคการศึกษา 2/2557

>> สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปขยายเวลารับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA)

>> ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

>> ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

>> ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2557

>> GEN211 งดการเรียนการสอน ในวันที่ 27 ส.ค. 57

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือก (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351, GENxxx) (update 18/8/57)

>> การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม-เปลี่ยนรายวิชา GEN ในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ผู้ช่วยสอน (TA)

>> รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


News 1 - 10 of 91
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last