ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education
jQuery UI Tabs - Default functionality

 รายชื่อ อาจารย์กลุ่มวิชาบังคับ (update 23/07/57)

 รายชื่อ อาจารย์กลุ่มวิชาบังคับเลือก (update 23/07/57)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ผู้ช่วยสอน (TA)

 ตารางสอนรายวิชาบังคับ หลักสูตรปกติ (update 18/07/57)

 ตารางสอนรายวิชาบังคับ หลักสูตรนานาชาติ (update 18/07/57)

 ตารางสอนรายวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (update 18/07/57)

 ตารางเรียนร่วม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 (update 18/07/57)

 ตารางเรียนร่วมรายวิชา GEN101 (รายละเอียดชนิดกีฬา) update 16/07/57

 รายวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GENxxx) ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557

 การลงทะเบียนวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็น"วิชาเลือกเสรี"

 โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2553

>> รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

>> สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศปิดทำการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557

>> รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับ (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351)...(update 22/01/57)

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับเลือก (GENxxx)...(update 22/01/57)

>> ตารางสอน หมวดวิชาบังคับเลือก รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2556...(update 14/01/57)...

>> เปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาบังคับเลือก (GENxxx) ดังนี้

>> ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอน (TA) และ รายชื่อผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ปีการศึกษา 2/2556


News 1 - 10 of 82
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last


>> ดูทั้งหมด