ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2562

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 2/2561 (เพิ่มเติม)

>> ประกาศเรื่องการเรียนการสอนวันที่ 2 ก.พ. 62

>> ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

>> คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาผ่านเว็บในระบบ NewACIS ภาคการศึกษา 2/2561

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561

>> ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟัง inspiration forum "TALK กะ ธันย์ หรรษ์" โดย น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก)

>> GEN241 (INTER) - Cooking Name list check

>> งดการเรียนการสอน รายวิชา GEN421 (Inter) 14และ21 ส.ค. 61

>> งดการเรียนการสอน รายวิชา GEN321 (กลุ่ม1-2) วันที่ 16 ส.ค. 61


News 1 - 10 of 145
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด