ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education
jQuery UI Tabs - Default functionality

 รายชื่อ อาจารย์กลุ่มวิชาบังคับ (update 3/8/57)

 รายชื่อ อาจารย์กลุ่มวิชาบังคับเลือก (update 8/7/57)

 รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือก (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351, GENxxx) (update 18/8/57)

>> GEN211 งดการเรียนการสอน ในวันที่ 27 ส.ค. 57

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือก (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351, GENxxx) (update 18/8/57)

>> การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม-เปลี่ยนรายวิชา GEN ในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ผู้ช่วยสอน (TA)

>> รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

>> สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศปิดทำการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557

>> รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2557

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับ (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351)...(update 22/01/57)


News 1 - 10 of 86
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last


>> ดูทั้งหมด