ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่าและพื้นที่ภาคใต้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศย้ายห้องเรียนวิชา GEN241

ประกาศเรื่องการสอบกลางภาควิชา GEN111 (ปีการศึกษา2/2553)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Seventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society

GEN241 ประกาศย้ายห้องเรียน

GEN111 ประกาศย้ายห้องเรียน........................ด่วน!!

วันศุกร์ที่ 12 พ.ย 53 GEN231 (ทล.บ.รฟท.) และ GEN241 หลักสูตรปกติและนานาชาติ มีการเรียนการสอนตามปกติ

LMS : นักศึกษาที่ไม่เห็นวิชาในเทอม2/2553


News 111 - 120 of 134
First | Prev. | 10 11 12 13 14 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด