ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2555

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์เกื้อหนุน (Facilitator) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

การประชุมวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยของสถาบันการศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การระดมสมองในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ย้ายห้องเรียนวิชา GEN 111 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ประกาศงดการเรียนการสอน GEN 111 กลุ่ม B10 B11 B12 วันที่ 3 เมษายน 2555

"คืนความงดงามแห่งชีวิต สู่สถาบันการศึกษาที่ประสบมหาอุทกภัย ปี2554" มินิคอนเสิร์ตครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Roles Experiences in Cultivating Global Citizens

โครงการ "คุณธรรมกับผู้นำยุคใหม่"

นิทรรศการ "เสพศิลป์"


News 81 - 90 of 134
First | Prev. | 7 8 9 10 11 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด