ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

ประกาศงดการเรียนการสอน GEN 111 กลุ่ม B10 B11 B12 วันที่ 3 เมษายน 2555

"คืนความงดงามแห่งชีวิต สู่สถาบันการศึกษาที่ประสบมหาอุทกภัย ปี2554" มินิคอนเสิร์ตครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Roles Experiences in Cultivating Global Citizens

โครงการ "คุณธรรมกับผู้นำยุคใหม่"

นิทรรศการ "เสพศิลป์"

ขอเชิญชมการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินชีวิต” จากคุณชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว (น้ำแข็ง AF7)

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปิดรับสมัครอาจารย์เกื้อหนุน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม"

ขอเชิญชมการบรรยายในหัวข้อ “นาฎกรรมร่วมสมัย” จากคุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปิดรับสมัครนักวิชาการการศึกษา (นานาชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง


News 81 - 90 of 129
First | Prev. | 7 8 9 10 11 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด