ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561เนื่องด้วยทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้

  • GEN 111 Man and Ethics of Living                                (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills                (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 231 Miracle of Thinking                                        (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 241 Beauty of Life                                               (หลักสูตรนานาชาติ)
(สำหรับรายวิชาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร ประธานรายวิชาจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หากท่านสนใจกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาษาไทย http://bit.ly/2QNDs4M
ภาษาอังกฤษ http://bit.ly/2PXvDMM

โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทาง http://gened.kmutt.ac.th/ และแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม โทร 02-4708719 หรือ sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

 

According to General Education Office has open for apply a group advisor, here is the list of the subject for this upcoming semester 2/2018

  • GEN 111 Man and Ethics of Living (Thai program / International program)
  • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (Thai program / International program)
  • GEN 231 Miracle of Thinking (Thai program / International program)
  • GEN 241 Beauty of Life (International program)

**Please see an attached file for more detail**
(For the subject that didn’t on the list, the subject’s leader will have their own selective process.)

Day for apply: Today – November 30, 2018

If you are interested, please fill the form in the link below:
Thai version: http://bit.ly/2QNDs4M
English version: http://bit.ly/2PXvDMM

The result will be announce on December 14, 2018 at http://gened.kmutt.ac.th and the result will be send via email

If you want more information please contact Ms.Sasithorn Jichoom Tel. 02-4708719 or e-mail sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th