ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาผ่านเว็บในระบบ NewACIS ภาคการศึกษา 2/2561

คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาผ่านเว็บ ในระบบ New ACIS กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561