ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น

ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุด การเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนิสิตนักศึกษา

รายละเอียดดังแนบท้ายข่าวประกาศ


http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201901000162