ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2562

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังนี้

- GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
- GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
- GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรนานาชาติ)

ดาวน์โหลดเอกสาร
(สำหรับรายวิชาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร ประธานรายวิชาจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มิถุนายน 2562
หากท่านสนใจกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

https://forms.gle/UngEScVhUeTM878d6

โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทาง http://gened.kmutt.ac.th/ และแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม โทร 02-4708719 หรือ sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th


According to General Education Office has open for apply a group advisor, here is the list of the subject for this upcoming semester 1/2019

- GEN 111 Man and Ethics of Living (Thai program / International program)
- GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (Thai program / International program)
- GEN 241 Beauty of Life (International program)

**Please see an attached file for more detail**
(For the subject that didn’t on the list, the subject’s leader will have their own selective process.)

Day for apply: Today – June 16, 2019
If you are interested, please fill the form in the link below:

https://forms.gle/ZyTEgTqZW1GP1Tk36

The result will be announce on June 25, 2019 at http://gened.kmutt.ac.th and the result will be send via email
If you want more information please contact Ms.Sasithorn Jichoom Tel. 02-4708719 or e-mail sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

Download Document