ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

14/05/1010

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553


สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป รับสมัครทุน TA จำนวน 5 ทุน

ระยะเวลาการรับสมัคร :

ตั้งแต่ บัดนี้ - อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553

สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553

เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง LNG 706 G 


สนใจ ขอ ใบสมัคร หรือ ...Download ใบสมัคร ...

และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7 (โทร. 02-4708704)