ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

25/05/1010

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

ขยายเวลารับสมัครทุน TA จำนวน 5 ทุน

ระยะเวลาการรับสมัคร :

ตั้งแต่ บัดนี้ - จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น.

สัมภาษณ์ :

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.  ห้อง 706G ชั้น7 คณะศิลปศาสตร์


สนใจ ขอ ใบสมัคร หรือ ...Download ใบสมัคร ...

และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7 (โทร. 02-4708704)