ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> การลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม-เปลี่ยนรายวิชา GEN ในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

          ทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจะตั้งศูนย์ ประสานงานชั่วคราวเพื่อให้คำปรึกษาและประสานงานโดยตรงแก่ นศ. ที่มีปัญหาในการลงทะเบียนวิชา GEN ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง CB 2103 (ศูนย์ประสานงานชั่วคราว) ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.