ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2557

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จำนวน 3 รายวิชาดังนี้


2.    GEN 121    ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3(3-0-6)
3.    GEN 231    มหัศจรรย์แห่งความคิด 3(3-0-6)
4.    GEN 241    ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6)ทั้งนี้ สามารถสมัครได้โดยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งกลับคืนมาที่สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ 02-4708782” 

** ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 **

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียด