ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปขยายเวลารับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA)

           สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ขอขยายเวลาการปิดรับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 และจะนัดสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนัญญา พลายเล็ก สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782-84 โทรสาร 0-2470-8782

>> ประกาศรับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
>> ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557