ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศ นักศึกษาที่ลงชื่อเรียนวิชา GEN รอบเพิ่มเติม (ดูรายชื่อและปฏิบัติตามประกาศนี้)

         - นักศึกษาที่ลงชื่อเรียนวิชา GEN รอบเพิ่มเติม (ดูรายชื่อตามประกาศนี้) ขณะนี้ทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนให้นักศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการขั้นตอนต่อไปในระบบฯ รวมถึงการชำระเงินให้เรียบร้อย (การดำเนินการในระบบฯ ทำได้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558)

         - สำหรับนักศึกษาที่มี **หมายเหตุแจ้ง** ให้ตรวจสอบว่าได้ชำระเงินการลงทะเบียนครั้งล่าสุดแล้วหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างรอพบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ดำเนินการในส่วนนี้ให้เรียบร้อย และเขียนคำร้อง สทน.26 มาติดต่อที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น.

ข้อควรระวัง
         - นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นวิชา GEN XXX ไม่ใช่วิชาเลือกเสรี ต้องตรวจสอบด้วยว่าเรียนซ้ำหมวดกับวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ดูรายละเอียดได้จากประกาศจากเว็บ GEN

         - สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อพี่หงส์ ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น8 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เปิดเพิ่ม (10-1-58)