ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียน "Infographic"

เชื่อหรือไม่ 65% ของจำนวนประชากร "ถนัดการเรียนรู้ด้วยภาพ"


ขอเชิญชมตัวอย่างงาน Infographic จากนักศึกษารายวิชา GEN121
ใน นิทรรศการหมุนเวียน "Infographic"
@ Science Learning Space 9-20 มีนาคม 58