ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียน "Handbook Exhibition 2015"

         หากใครมีโอกาสแวะเวียนเข้าไปใช้บริการบริเวณโถงชั้น 1 ของ Science Learning Space ในช่วงวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คงได้พบกับ Cubic Modular ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่รายล้อมไปด้วยสมุดทำมือหลายร้อยเล่ม ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมแบบ Science & Technology ผลงานที่จัดแสดงอยู่นี้ เกิดจากการสร้างสรรค์ของเหล่านักศึกษารายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต จนเกิดเป็นนิทรรศการภายใต้ชื่อ “Handmade Book Exhibition 2015” กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งได้ถอดรหัสแนวคิดทางด้านศิลปะ ที่ว่า “ความเรียบง่ายคือการจัดการความซับซ้อน” ออกมาเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการเย็บสมุดทำมือ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม รวมทั้งได้ทบทวนความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ทั้งก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำสมุดทำมือ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากจะทำให้นักศึกษาได้ซึมซับความงามทางด้านสุนทรียศาสตร์แล้ว ยังเป็นการฝึกฝนกระบวนการทำงานในชีวิตจริงที่ต้องมีการลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา กว่าที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานสักชิ้นออกมาได้เป็นผลสำเร็จ

>> ชมภาพกิจกรรม <<