ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จำนวน 4 รายวิชาดังนี้

1. GEN 111 Man and Ethics of Living วิชาบังคับ 3(3-0-6)                           
 • GEN 111   หลักสูตรปกติ กลุ่ม 91 (A)              วันอังคาร        เวลา 08.30-11.20 น.   
 • GEN 111   หลักสูตรปกติ กลุ่ม 92 (B)              วันอังคาร        เวลา 12.30-15.20 น.   
 • GEN 111   หลักสูตรปกติ กลุ่ม 93 (C)              วันพุธ             เวลา 12.30-15.20 น.   
 • GEN 111   หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)  วันจันทร์         เวลา 08.30-11.20 น.  

2. GEN 121 Learning and Problem Solving Skills วิชาบังคับ 3(3-0-6)                           
 • GEN 121   หลักสูตรปกติ กลุ่ม 91 (A)               วันอังคาร       เวลา 08.30-11.20 น.   
 • GEN 121   หลักสูตรปกติ กลุ่ม 92 (B)               วันพุธ            เวลา 13.30-16.20 น.   
 • GEN 121   หลักสูตร นานาชาติ กลุ่ม 93 (Int A)  วันอังคาร       เวลา 14.30-17.20 น.   

3. GEN 231 Miracle of Thinking วิชาบังคับ  3(3-0-6)                           
 • GEN 231    หลักสูตรปกติ กลุ่ม 91 (A)             วันอังคาร        เวลา 10.30-13.20 น.   
 • GEN 231    หลักสูตรปกติ กลุ่ม 92 (B)             วันพฤหัส        เวลา 08.30-11.20 น.   
 • GEN 231    หลักสูตรปกติ กลุ่ม 93 (C)             วันพฤหัส        เวลา 10.30-13.20 น.   
 • GEN 231    หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A) วันพฤหัส        เวลา 14.30-17.20 น.  

4. GEN 241 Beauty of Life วิชาบังคับ 3(3-0-6)                           
 • GEN 241    หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A) วันพุธ             เวลา 14.30-17.20 น.  

ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น  ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ,โทรสาร 0 2470 8782 หรือ email :  panita.kae@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณปนิตา แก้วทอง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โทร. 0 2470 8719 หรือ 0 89210 0986"                                       

>> ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร PDF <<
>> ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร Excel <<