ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 1/2558

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศ

          รายชื่อผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดังมีรายนามต่อไปนี้
          1.    นางสาวบงกชกร    จิตตะโสภี
          2.    นางสาวอภิญญา    ติยิ่งดี
          3.    นางสาวรัตติกาล    เครือสิงห์แก้ว
          4.    นายเธียรพงษ์    วงศ์โยธา
   
          รายชื่อทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่             3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดังมีรายนามต่อไปนี้
          1.    นางสาวชิดพร    วรวิมุต
          2.    นายสันติภาพ    นาคแก้ว
          3.    นายธวัชชัย        เขียวคำรพ
          4.    นายณัชชา        ลือสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร