ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2558

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ดังนี้

GEN 111 Man and Ethics of Living วิชาบังคับ 3(3-0-6)                                       
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 91 (A)                        วันอังคาร        08.30-11.20               
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 92 (B)                        วันอังคาร        12.30-15.20               
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 93 (C)                        วันพฤหัสบดี    10.30-13.20               
 • GEN 111    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)            วันจันทร์         08.30-11.20               
GEN 121 Learning and Problem Solving Skills วิชาบังคับ 3(3-0-6)                                       
 • GEN 121    ปกติ กลุ่ม 91 (A)                        วันอังคาร        13.30-16.20               
 • GEN 121    ปกติ กลุ่ม 92 (B)                        วันพุธ             08.30-11.20               
 • GEN 121    นานาชาติ กลุ่ม 93 (Int A)            วันอังคาร        08.30-11.20
GEN 231 Miracle of Thinking วิชาบังคับ  3(3-0-6)                                       
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 91 (A)                        วันอังคาร        10.30-13.20               
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 92 (B)                        วันอังคาร        14.30-17.20               
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 93 (C)                        วันพุธ             08.30-11.20               
 • GEN 231    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)            วันพฤหัสบดี    09.30-12.20               
GEN 241 Beauty of Life วิชาบังคับ 3(3-0-6)                                       
 • GEN 241    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)            วันพฤหัสบดี        13.30-16.20               
        
 
 • Download ใบรับสมัคร
 • "ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เท่านั้น  ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป / โทรสาร 0 2470 8782 / sasithorn.jit@kmutt.ac.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศศิธร จิตชุ่ม  โทรศัพท์ 0 2470 8719
 • สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จะประกาศผลการพิจารณาทาง http://gened.kmutt.ac.th/ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558