ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2559

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้

  • GEN 111 Man and Ethics of Living                           (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills        (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 231 Miracle of Thinking                                   (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 241 Beauty of Life                                           (หลักสูตรนานาชาติ) 
ดาวน์โหลดรายละเอียดวัน/เวลาที่สอน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 หากท่านสนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งเอกสารคืนที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทาง http://gened.kmutt.ac.th/