ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวัดและประเมินผล Soft Skill ด้านจิตอาสา" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวัดและประเมินผล Soft Skill ด้านจิตอาสา" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง SoLA 801 ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการวัดและประเมินผล รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและเน้นคุณลักษณะด้านการมี จิตอาสา ตลอดจนการเห็นคุณค่าในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

โดยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
- การบรรยาย หัวข้อ เทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผล Soft Skill ด้านจิตอาสา  
- การฝึกปฏิบัติการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล Soft Skill ด้านจิตอาสา  
- การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวัดและประเมินผล Soft Skill ด้านจิตอาสา"

จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ >> https://goo.gl/Hz5T6tการอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร.8784 หรือ apirom.art@mail.kmutt.ac.th (อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง)