ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังนี้

GEN 111 Man and Ethics of Living วิชาบังคับ 3(3-0-6)                            
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 91 (A) วันอังคาร เวลา 08.30-11.20    
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 92 (B) วันอังคาร เวลา 12.30-15.20    
 • GEN 111    ปกติ กลุ่ม 93 (C) วันพฤหัสบดี เวลา 10.30-13.20    
 • GEN 111    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A) วันจันทร์ เวลา 08.30-11.20    
 • GEN 111    นานาชาติ กลุ่ม 95 (Int B) วันพุธ เวลา 09.30-12.20    

GEN 121 Learning and Problem Solving Skills วิชาบังคับ 3(3-0-6)                            
 • GEN 121    ปกติ กลุ่ม 91 (A) วันอังคาร เวลา 13.30-16.20    
 • GEN 121    ปกติ กลุ่ม 92 (B) วันพุธ เวลา 08.30-11.20    
 • GEN 121    นานาชาติ กลุ่ม 93 (Int A) วันอังคาร เวลา 08.30-11.20
    
GEN 231 Miracle of Thinking วิชาบังคับ  3(3-0-6)                            
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 91 (A) วันอังคาร เวลา 10.30-13.20    
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 92 (B) วันอังคาร เวลา 14.30-17.20    
 • GEN 231    ปกติ กลุ่ม 93 (C) วันพุธ เวลา 08.30-11.20    
 • GEN 231    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A) วันพฤหัสบดี เวลา 09.30-12.20
    
GEN 241 Beauty of Life วิชาบังคับ 3(3-0-6)                            
 • GEN 241    นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A) วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.20    
 • GEN 241    นานาชาติ กลุ่ม 95 (Int B) วันพุธ เวลา 13.30-16.20    

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป / โทรสาร 02-4708782 /
 อีเมล์ sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศศิธร จิตชุ่ม  โทรศัพท์ 02-4708719
 
** สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จะประกาศผลการพิจารณาทาง http://gened.kmutt.ac.th/ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 **