ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกระบวนกร มจธ. ครั้งที่ 31(CoP#31) หรือ GenEd-CoP#1

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกระบวนกร มจธ. ครั้งที่ 31(CoP#31) หรือ GenEd-CoP#1 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. -16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกระบวนกร มจธ. กับ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่

ในครั้งนี้เป็นการเล่าเรื่องราวเชิงประสบการณ์ของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต ที่ทีมกระบวนกร มจธ. ได้ร่วมมือกับทีมอาจารย์ผู้สอน GEN241 ในการนำเทคนิคกระบวนกรไปใช้ในการสอน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มอาจารย์ GEN ในรายวิชาอื่นๆ

ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4s-9GErqh51bnQnAv1iqbeaZYU3Joc-0Ny-FbEofFViv7Q/viewform

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกิตติภรณ์ สัจจยานุกูล สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โทร.08-9885-8860 หรือ 02-4708783