ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> LIBERTY Talk Series #1 : การสำรวจจุดซ่อนเร้นในโลกภาพยนตร์ของ ‘ธัญญ์วาริน’

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIBERTY Talk Series #1 : การสำรวจจุดซ่อนเร้นในโลกภาพยนตร์ของ ‘ธัญญ์วาริน’ โดยจะมีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "ปั๊มน้ำมัน (A Gas Station)" ผลงานลำดับที่ 9 ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan International Film Festival ครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับรางวัล บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26 และภายในงานยังมีการจัดเสวนาหลังจากชมภาพยนตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง กับผู้สร้างสรรค์งาน ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง SoLA 101-102 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์

สำรองที่นั่ง 
>> goo.gl/UiRbnZ

          ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม และการชมภาพยนตร์นั้น แม้จะเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง แต่ก็สามารถนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้แก่มนุษย์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ศาสตร์และศิลป์ของการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวยังสามารถสร้างประสบการณ์พิเศษ ให้แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ การรับรู้ใหม่ กระทั่งมีบทบาทขับเคลื่อนสังคมได้อย่างทรงพลัง

          แม้ที่ผ่านมา กระแสการชมภาพยนตร์ไทยจะนับเป็นกระแสรองในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศซึ่งถูกครอบงำด้วยอิทธิพลจากภาพยนตร์ของโลกตะวันตก มิพักจะกล่าวถึงภาพยนตร์อิสระ ซึ่งมีที่ทางให้เหยียบยืนเฉพาะงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ กระนั้นภาพยนตร์ซึ่งมีที่ทางและทุนรอนจำกัดเหล่านี้กลับคอยทำหน้าที่เป็นกระจกบานเล็กส่องสะท้อนให้เห็นเรื่องราวอีกด้านของสังคมที่ถูกมองข้ามจากโลกของภาพยนตร์กระแสหลัก รวมทั้งทำหน้าที่วิพากษ์ประเด็นข้อขัดแย้งทางความคิด ความเชื่อต่าง ๆ ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายใต้บริบทของสังคมไทยซึ่งไม่มีบรรจุไว้ในแบบเรียนได้

          หากจะกล่าวถึงผู้กำกับภาพยนตร์ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญในฐานะผู้นำของวงการภาพยนตร์อิสระ ชื่อชั้นของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ย่อมปรากฏอยู่ในรายชื่ออันดับต้น ๆ เขาสร้างตัวตนมาจากการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สั้นมือรางวัลจากมูลนิธิหนังไทย และเคยรับหน้าขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ในฐานะอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย แม้ปัจจุบันธัญญ์วารินจะผันตัวมาทำหนังกระแสหลัก ทว่าตลอดห้วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์ของเขาก็ยังคงหยิบยกประเด็นปัญหาสังคม ความแปลกแยกของผู้คนที่ถูกตีตราเป็น “คนนอก” ไม่ว่าจะเป็น เพศที่สาม คนค้ายา คนอีสาน ฯ มานำเสนอได้อย่างน่าสนใจและชวนขบคิด ทั้งการตั้งคำถามกับกรอบศีลธรรม ค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่กดทับ พื้นที่ทางเพศและการเมือง ตลอดจนการฉายภาพความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย หากขณะเดียวกันประเด็นต่าง ๆ ที่เลือกมานำเสนอก็เต็มไปด้วยความเข้าใจมนุษย์อย่างยิ่ง

          ดังกรณีของภาพยนตร์เรื่อง “แมลงในสวนหลังบ้าน (Insects in the Backyard)” [ปี 2553] ผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขา ซึ่งสำรวจประเด็นการเลื่อนไหลของเพศสภาพ (The Fluidity of Sexuality) ได้อย่างถึงแก่น แต่กลับไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยได้เรตห้ามฉาย เนื่องจาก “มีเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นับได้ว่า เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยที่ถูกห้ามฉายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พุทธศักราช 2551 อย่างไรก็ตาม หลังจากสู้คดีเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี ในที่สุด ศาลปกครองก็มีคำพิพากษายกฟ้อง จนทำให้คดีดังกล่าว กลายเป็นการวางบรรทัดฐานใหม่ ให้หน่วยงานรัฐต้องระมัดระวังการใช้อำนาจออกคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์มากขึ้น

          ด้วยความน่าสนใจทั้งในฐานะผู้กำกับซึ่งค้นพบเครื่องมือสื่อสารและการแสดงออกซึ่งตัวตนผ่านศิลปะอย่างภาพยนตร์ และบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยนี้เอง จึงเป็นที่มาของการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “ปั๊มน้ำมัน (A Gas Station)” [ปี 2559] ผลงานลำดับที่ 9 ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan International Film Festival ครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาหลังจากชมภาพยนตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง กับผู้สร้างสรรค์งาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากร มจธ. เปิดโลกการรับรู้ใหม่ และมีโอกาสรับชมภาพยนตร์ไทยคุณภาพซึ่งมีช่องทางการจัดฉายค่อนข้างจำกัดในยุคปัจจุบัน