ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 1/2560

               สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดัง เอกสารแนบนี้


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ