ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2560

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้

 GEN 111 Man and Ethics of Living วิชาบังคับ 3(3-0-6)
GEN 111

ปกติ กลุ่ม 91 (A)

อังคาร

08.30-11.20

GEN 111

ปกติ กลุ่ม 92 (B)

อังคาร

12.30-15.20

GEN 111

ปกติ กลุ่ม 93 (C)

พฤหัสบดี

10.30-13.20

GEN 111

นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)

จันทร์

08.30-11.20

GEN 111

นานาชาติ กลุ่ม 95 (Int B)

พุธ

09.30-12.20

 GEN 121 Learning and Problem Solving Skills วิชาบังคับ 3(3-0-6)
GEN 121

ปกติ กลุ่ม 91 (A)

อังคาร

13.30-16.20

GEN 121

ปกติ กลุ่ม 92 (B)

พุธ

08.30-11.20

GEN 121

นานาชาติ กลุ่ม 93 (Int A)

อังคาร

08.30-11.20

 GEN 231 Miracle of Thinking วิชาบังคับ  3(3-0-6)
GEN 231

ปกติ กลุ่ม 91 (A)

อังคาร

10.30-13.20

GEN 231

ปกติ กลุ่ม 92 (B)

อังคาร

14.30-17.20

GEN 231

ปกติ กลุ่ม 93 (C)

พุธ

08.30-11.20

GEN 231

นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)

พฤหัสบดี

09.30-12.20

 GEN 241 Beauty of Life วิชาบังคับ 3(3-0-6)
GEN 241

นานาชาติ กลุ่ม 94 (Int A)

พฤหัสบดี

13.30-16.20

GEN 241

นานาชาติ กลุ่ม 95 (Int B)

พุธ

13.30-16.20


ดาว์นโหลดใบสมัคร


ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป / โทรสาร 02-4708782 /

หรือทางอีเมล์ sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศศิธร จิตชุ่ม  โทรศัพท์ 02-4708719 

 ** สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จะประกาศผลการพิจารณาทาง http://gened.kmutt.ac.th/ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560**