ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2561

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดังนี้
  •     GEN 111 Man and Ethics of Living                       (หลักสูตรปกติ)
  •     GEN 231 Miracle of Thinking                               (หลักสูตรปกติ/ นานาชาติ)

(สำหรับรายวิชาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร ประธานรายวิชาจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 มิถุนายน 2561  หากท่านสนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งเอกสารคืนที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทาง http://gened.kmutt.ac.th/ และแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร