ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

>> คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาผ่านเว็บในระบบ NewACIS ภาคการศึกษา 2/2561

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561

>> ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟัง inspiration forum "TALK กะ ธันย์ หรรษ์" โดย น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก)

>> GEN241 (INTER) - Cooking Name list check

>> งดการเรียนการสอน รายวิชา GEN321 (กลุ่ม1-2) วันที่ 16 ส.ค. 61

>> งดการเรียนการสอน รายวิชา GEN421 (Inter) 14และ21 ส.ค. 61

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 1/2561

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2561

>> ขอเชิญชมภาพยนตร์เรื่อง Insects in the backyard และร่วมเสวนากับผู้กำกับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

>> รายงานรายชื่อนักศึกษาจัดสรรตาม section ย่อย และรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่ม

>> ประกาศเรื่องลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 2/2560

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2560

>> ประกาศเรื่องลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2560

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 1/2560

>> ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 1/2560

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย "WHAT3WORDS"

>> International Engineering Program : Attitude Test & TETET For 2nd Year Undergraduate Students ( ID 58 ) On Friday 19 May 2017


News 1 - 20 of 141
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last