ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 1/2561

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2561

>> ขอเชิญชมภาพยนตร์เรื่อง Insects in the backyard และร่วมเสวนากับผู้กำกับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

>> รายงานรายชื่อนักศึกษาจัดสรรตาม section ย่อย และรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่ม

>> ประกาศเรื่องลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 2/2560

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2560

>> ประกาศเรื่องลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2560

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 1/2560

>> ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 1/2560

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย "WHAT3WORDS"

>> International Engineering Program : Attitude Test & TETET For 2nd Year Undergraduate Students ( ID 58 ) On Friday 19 May 2017

>> LIBERTY Talk Series #1 : การสำรวจจุดซ่อนเร้นในโลกภาพยนตร์ของ ‘ธัญญ์วาริน’

>> ประกาศเรื่องลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2559

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 2/2559

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน(TA) 2/2559

>> ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกระบวนกร มจธ. ครั้งที่ 31(CoP#31) หรือ GenEd-CoP#1


News 1 - 20 of 135
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last