ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

>> ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอน (TA) และ รายชื่อผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ปีการศึกษา 2/2556

>> นักศึกษาปีที่ 3-4 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN352

>> ตารางเรียนร่วม รายวิชา GEN101 Physical Education

>> ตารางสอน หมวดวิชาบังคับ รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2556

>> ตารางสอน หมวดวิชาบังคับเลือก รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2556...(update 14/01/57)...

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

>> รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

>> ประกาศรับสมัครนักศึกษารายวิชา GEN 352 Technology and Innovation for Sustainable Development (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

>> นิทรรศการ Chindogu

>> โครงการ English Trick&Tips

>> โครงการ Spray heart

>> โครงการ "รู้ก่อนผิด เรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร"

>> ขอเชิญร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ภาคการศึกษาที่ 2/2556

>> นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ให้ตรวจสอบรายวิชาที่ลงเรียน

>> ย้ายห้องสอบของนักศึกษาสอบซ้อน ในวันที่ 23 ก.ย. 56

>> ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ภาคการศึกษา 1/2556

>> (ขยายเวลา)รับสมัครอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป”

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2555

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555


News 61 - 80 of 134
First | Prev. | 2 3 4 5 6 | Next | Last