ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ย้ายห้องเรียนวิชา GEN 111 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ประกาศงดการเรียนการสอน GEN 111 กลุ่ม B10 B11 B12 วันที่ 3 เมษายน 2555

"คืนความงดงามแห่งชีวิต สู่สถาบันการศึกษาที่ประสบมหาอุทกภัย ปี2554" มินิคอนเสิร์ตครั้งที่ 3

นิทรรศการ "เสพศิลป์"

โครงการ "คุณธรรมกับผู้นำยุคใหม่"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม"

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปิดรับสมัครอาจารย์เกื้อหนุน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปิดรับสมัครนักวิชาการการศึกษา (นานาชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

Mini Concert in the Library 2

Mini Concert in the Library 2

Mini Concert in the Library 2

Mini Concert in the Library 2

Mini Concert in the Library 2

ขอเชิญร่วมชมการบรรยายประกอบการแสดงดนตรีสดจากอาจารย์ขุนอิน โตสง่า

ขอเชิญชมการบรรยายในหัวข้อ “นาฎกรรมร่วมสมัย” จากคุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล

ขอเชิญชมการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินชีวิต” จากคุณชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว (น้ำแข็ง AF7)

แจ้งตารางวัน-เวลาสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 1-2554

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "จิตอาสาคุณค่าความเป็นมนุษย์"


News 81 - 100 of 132
First | Prev. | 3 4 5 6 7 | Next | Last