GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

Culture and Excursion

วิชานี้ เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว

This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for communication and tourism management.

สิ่งที่ควรมีในการเรียนวิชานี้

ทัศนคติ

ทัศนคติที่ดีต่อการเที่ยวแบบที่ต้องทำเองเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบ วางแผนการเดินทาง ฯลฯ

เวลา

ใครมีเรียน มีงาน โปรเจ็คในช่วงวันหยุดควรวางแผนข้ามเดือน เพราะการสับหลีกทริปไม่ให้กระทบนั้นมีความจำเป็น ที่แน่ๆ คือถ้ารู้จุดหมายว่าเราจะไปไหน ค่าตั๋วอื่นๆ จะถูกกว่าปกติ

ร่างกาย

ออกกำลังให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอแล้ว จะเดินป่า ปีนเขา โบกรถ กระโดดน้ำ มันก็คงไม่สนุก

กล้องถ่ายรูป

ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้เยอะๆ รูปภาพที่เราถ่ายและวีดีโอที่เราถ่ายมา ถ้าคุณภาพถึง สามารถขายเอาเงินมาเที่ยวต่อได้

เงิน

ฝันไหนๆก็ต้องใช้ตังค์ หากรู้ว่าต้องเดินทาง ก็ต้องหาตังค์เพิ่ม มันคนละส่วนกันไปคนเดียวแม่งเท่ห์จริง แต่อย่าลืมว่าจ่ายเยอะ เวลาไปเที่ยวเป็นกลุ่ม จะทำให้เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายได้เท่าตัว

กิจกรรมในรายวิชา

ทัศนศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมที่ทาง GEN441 จัดให้ แล้วนำมานำเสนออย่างสั้นในรูปแบบ Gallery Walk

การท่องเที่ยวไปในสถานที่ๆยังดำรงไว้ซึ่งต้นไม้ สัตว์ป่า และมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยไม่รบกวนวงจรชีวิตของสัตว์ป่า

ท่องเที่ยวและจัดทำวีดีโอคลิปการเดินทางที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้เรียนรุ้จากการจัดทริปเดินทาง

สัดส่วนคะแนน

1 %
Culture trip
1 %
backpack Trip
1 %
Eco trip
1 %
Individual work

หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างการเรียนการสอนได้

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม