ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศรับสมัคร ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ประกาศรับสมัคร สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้ GEN…

รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้…