คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์ จำนวนผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) 2 อัตรา นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 20 ทุน และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 4 ทุน โดยรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังท้ายประกาศนี้

>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร <<

 

 

หมายเหตุ

  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage คณะศิลปศาสตร์ 
  2. สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น คลิกที่นี่ (กรุณาเตรียมเอกสาร (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่ใช้ในการสมัครงานให้พร้อมก่อนการสมัครออนไลน์)
  3. สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว ทางคณะศิลปศาสตร์จะแจ้งLink การสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลอีกครั้ง และจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย SOCIAL DISTANCING (ขอให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ด้วย download Zoom)