สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรมและทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 เปิดรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

หมายเหตุ 

  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782
  2. สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว ทางสำนักงานจะแจ้งวันและเวลาการสัมภาษณ์ผู้สมัครทางอีเมล และจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย SOCIAL DISTANCING (ขอให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ด้วย download Zoom)